Profil

Psykoterapeut og Afspændingspædagog med speciale i choktraumer og kropsbevidsthed. Har gennem de sidste 15 år studeret kropsterapi, choktraumer og meditation hos Psykolog og traumespecialist Ulla Rung Weeke, leder af Skolen for psykosomatik

Modtager løbende supervision hos bl.a. stressekspert Peter Kofoed, underviser på Center for stress, og psykolog Anne Ahlefeldt.

Derudover kurser hos Professor i psykologi og psykiatri Daniel Stern, Neuropsykolog Susan Hart, Chefpsykolog Lars Sørensen, Psykolog med speciale i spiseforstyrrelser Peggy Claude-Pierre, Rolfer og Continuum instruktør Jeanne Jensen, Ernæringsterapuet Thorbjørg Hafsteinsdottir og Familieterapeut Jesper Juul.

Deltager fortsat i kurser og efteruddannelser da det er vigtigt for mig at mit arbejde forbliver levende og bevægeligt. Har siden 2003 arbejdet som privatpraktiserende kropsterapeut med individuel, par- og gruppeterapi.

Annemarie Clement