Unge

Jeg har en del unge i terapi. De henvender sig med mange forskellige problemstillinger. Dette kan være social isolation, stress, spiseforstyrrelser, selvhad, selvdestruktiv adfærd, lavt selvværd og indre tomhed.

Når du er ung sker der så mange ting på forskellige planer. Det er ofte en spændende tid hvor mange nye døre åbner sig. Dette giver muligheder, men kræver også at du skal vælge til og fra og forholde dig til hvem du er.

Du søger måske efter et ståsted i tilværelsen og en identitet i forhold til venner, kærester, uddannelse og omverdenes krav.

Mange føler sig forvirret og misforstået af bedrevidende voksne. Der kan opstå en ensomhedsfølelse. En oplevelse af at være forkert og ikke at høre til.

Det er min erfaring at et ungt menneske i krise har brug for en tillidsfuld og tryg kontakt til en voksen for at kunne få adgang til de mange ressourcer og den store kreativitet der ofte findes i den unge selv. Ved at finde og indrage ressourcer, kroppen og følelser vil livet ofte opleves på en ny måde – med glæde og håb.